VIGTIG INFORMATION: MØD IKKE OP I KLINIKKEN UDEN FORUDGÅENDE AFTALE

VIGTIG INFORMATION
MØD IKKE OP I KLINIKKEN UDEN FORUDGÅENDE AFTALE
Ved akutte problemstillinger skal du ringe til klinikken – så tidligt på dagen som det er muligt.