Simon Hasseriis Andreasen (f. 1977)

Simon Hasseriis Andreasen (f. 1977)

Læge

Praktiserende læge i klinikken siden 1. maj 2012.
Godkendt som tutorlæge.

Per V.Thomsen (f. 1969)

Per V.Thomsen (f. 1969)

Læge

Praktiserende læge i klinikken fra 1. maj 2009
Godkendt som tutorlæge.

Charlotte Woo (f. 1975)

Charlotte Woo (f. 1975)

Læge

Praktiserende læge i klinikken siden 1. januar 2018.
Godkendt som tutorlæge.

Marianne Mølgård (f. 1965)

Marianne Mølgård (f. 1965)

Læge

Praktiserende læge i klinikken fra 1. maj 2005.
Godkendt som tutorlæge.

Eric Døssing Mønning (f. 1984)

Eric Døssing Mønning (f. 1984)

Læge

Praktiserende læge i klinikken siden 1. august 2019.
Godkendt som tutorlæge.

Laura Just Schade (f. 1985)

Laura Just Schade (f. 1985)

Læge

Praktiserende læge i klinikken siden 1. marts 2022.
Godkendt som tutorlæge.